centrum aletti
s. Anna Lexmaulová
(*1987 Olomouc)
 
Vstoupila v roce 2012 do komunity sester Centra Aletti, na jehož aktivitách se podílí, a je členem ekipy Centra. V současné době, po absolvování noviciátu, pokračuje ve studiích teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Je mimo jiné členem redakční rady Refugia.

o centru aletti tým knihovna nakladatelství refugium tomáš špidlík