centrum aletti
s. Diana Kets
(*1952 Lier, Belgie)
 
Do belgického řeholního společenství So- rores Christi v Berchem, inspirovaného spiritualitou sv. Ignáce z Loyoly, vstoupila v roce 1981. Studovala teologii v Římě na Papežském orientálním institutu. Post- graduální studium zakončila v roce 1995 obhajobou doktorátu z teologie. Od roku 1996 pracovala v Centru Aletti v Olomouci se specializací na kooperaci intelektuálů východní a západní Evropy v duchu nové evangelizace. V současné době nadále trvá úzký kontakt s Centrem Aletti.

o centru aletti tým knihovna nakladatelství refugium tomáš špidlík