o centru aletti tým knihovna nakladatelství refugium
česká provincie Tovaryšstva Ježíšova (SJ)
Centro Aletti v Římě       řeholní komunita SJ v Olomouci

Knihovna a vrátnice Centra Aletti je od 26.6. do 8.9.2017 uzavřena