o centru aletti tým knihovna nakladatelství refugium tomáš špidlík
česká provincie Tovaryšstva Ježíšova (SJ)
Centro Aletti v Římě       řeholní komunita SJ v Olomouci