o centru aletti tým knihovna nakladatelství refugium
česká provincie Tovaryšstva Ježíšova (SJ)
centro aletti v Římě       řeholní komunita SJ v Olomouci

1150. výročí Cyrila a Metoděje