centrum aletti

Odkazy

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci:
http://tin.upol.cz
Vědecká knihovna v Olomouci:
http://www.svkol.cz
Centrální katolická knihovna:
http://www.ckk.cz
Národní knihovna České republiky:
http://www.nkp.cz
Knihovna Katolické teologické fakulty UK:
http://www.ktf.cuni.cz/knihovna
Knihovna Evangelické teologické fakulty UK:
http://www.etf.cuni.cz/~library
Knihovna Teologické fakulty JU:
http://www.lib.jcu.cz/tf/index.html

o centru aletti tým knihovna nakladatelství refugium tomáš špidlík