centrum aletti
Činnost Centra Aletti

 1. Společný život v duchu ignaciánského řeholního charizmatu.
 2. Společné programy s Centrem Aletti v Římě.
 3. Formace týmu a spolupracovníků Centra Aletti.
 4. Duchovní obnovy (víkendové formační přednášky; rekolekce).
 5. Exerciční činnost (osobně vedené exercicie, exercicie "všedního dne" a jiné typy exercicií).
 6. Ucelené stipendijní pobyty pozvaných studentů doktorských studijních programů.
 7. Krátkodobé studijní a badatelské pobyty pozvaných hostů.
 8. Tematické konference, odborné semináře, kurzy a ostatní přednášková činnost.
 9. Vlastní teologická rešerše a spolupráce s výzkumným záměrem CMTF UP Olomouc "Jednotná Evropa".
 10. Oborová komunikace s přednášejícími Tovaryšstva Ježíšova ve světě.
 11. Spolupráce a účast na programech církevních, akademických a ostatních institucí.
 12. Typizované úkoly pro Českou provincii SJ.
 13. Spolupráce s umělci (vernisáže, přednášky…atd.).
 14. Garance a oborová profilace knihovny Centra Aletti.
 15. Koncepce a garance vydavatelské činnosti nakladatelství "Refugium" (vytváření jeho edičního plánu…atd.).

Služba místní církvi v duchu ignaciánského charizmatu.

o centru aletti tým knihovna nakladatelství refugium tomáš špidlík