centrum aletti
Co je Centrum Aletti v Olomouci?

Je studijním a kulturním centrem českých jezuitů, kteří uskutečňují poslání svěřené papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě Velehradu v roce 1990. Centrum Aletti se především zaobírá: vztahem víry, kultury a umění; spiritualitou, novou evangelizací a pastoračními tématy. Rozvíjí bohatství západní a východní tradice.

Bylo založeno v roce 1996 generálním představeným řádu Petrem-Hans Kolvenbachem a registrováno jako právnická osoba Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, § 22, odst. 1 jako organizační jednotka římskokatolické církve. Je afilováno k Centru E. Aletti Papežského východního institutu v Římě, s nímž sdílí společný program, způsob života a práce. Centrum Aletti sídlí v historickém středu města Olomouce, v domě propůjčeném Metropolitní kapitulou u sv. Václava v Olomouci.

V Centru Aletti žijí a pospolu pracují: řeholní komunita jezuitů, osoby zasvěceného života, dále laičtí přátelé a pozvaní hosté.

Jaké je poslání Centra Aletti?
  • Podporuje studium, které dbá o vzájemnou inspiraci východní a západní tradice v otázkách víry, spirituality, kultury a umění.
  • Věnuje se tematice vědního oboru nová evangelizace.
  • V mezioborovém dialogu systematicky studuje prameny spirituality a nastolená aktuální témata.
  • Promýšlí podnětnou různost interpretace cyrilometodějského odkazu a vážně reflektuje na nesnadná témata křesťanské jednoty, s tím související.
  • Věnuje se publikační a přednáškové činnosti.
  • Pomáhá při intelektuální a duchovní formaci jednotlivců.

o centru aletti tým knihovna nakladatelství refugium tomáš špidlík